2018 sön 15 apr
17.00
Bild - Den Svenska Mässan

Den Svenska Mässan

Den svenska mässan – Johan Helmich Roman.

Medverkande:
Cecilia Alrikson, sopran
Kalle Engquist, bas
Trefaldighetskören Christianstad
Musica Camerata
Lars Jöneteg, konsertmästare
Torbjörn Gustavsson, dirigent

Musica Camerata är en kammarorkester bestående av musiker från Stråkforum Småland Öland. Stråkforum har inga åldersgränser och inga kommungränser. Därför består orkestern av deltagare i olika åldrar och från olika delar av Småland. Generationerna möts i musicerandets glädje. Deltagarna har olika bakgrund. En del från kommunala musikskolor, några från folkhögskolornas musikutbildningar, några från utbildningar på musikhögskola i Sverige eller utomlands.

Ledare för orkestern är Lars Jöneteg

Johan Helmich Roman, ofta kallad ”Den svenska musikens fader” var en framstående violinist och oboist och blev 1729 hovkapellmästare. 1744 uppfördes hans för eftervärlden mest kända verk, Drottningholmsmusiken. Som tonsättare var Roman inspirerad av G F Händel, i vars orkester han varit violinist i början av sin bana. Roman drogs också till den andliga musiken, och det är här hans inspiration framträder klarast.

1752 uruppförde han Den Svenska Mässan.

Fri entré