2017 tis 13 jun
12.00
Bild - Det stora soprumsnöjet
lunchvisning

Det stora soprumsnöjet

Följ med in i bröderna Mügges stora installation.
Konsthallens personal ger en lunchvisning av Sebastian och Christoph Mügges installation Det stora soprumsnöjet.

En konstnärlig tolkning av ett fiktivt soprum i form av en färgglad storskalig installation av återvunnet material med en utpräglad lekfull och humoristisk karaktär i typ tivoliestetik.

Om utställningen:

Konstnärerna har skapat en helhetsupplevelse med en tivoli- och nöjesfältkänsla där både ljud, bild, skulptur och interaktivitet ingår. Det är en återvinningscentral i orange och svart, som berör temat sopor och konsumtionssamhälle. Med den lättsamma och färgglada tivoliestetiken lockas besökaren till reflektioner över frågeställningar som hållbarhet och överkonsumtion, något som berör oss alla.

Nöjesfältets förmåga att inge både spänning, nöje och skräck har inspirerat konstnärer under lång tid. Konstnärer har även använt sig av skräp och skrot som material i över 100 år, till exempel inom kubismen och pop-konsten. Värdelösa rester av masskonsumtion omvandlas till konstnärliga produkter och soporna ges ett helt nytt värde och mening. Att vissa betraktar modern konst som skräp gör det hela än mer provocerande.

Om konstnärerna
Sebastian Mügge (f.1981) och Christoph Mügge (f.1983) är båda födda i Tyskland men har svensk bakgrund. Sebastian examinerades från Umeå konsthögskola 2011 och Christoph studerade på Düsseldorfs konstakademi där han tog sin examen 2013. Båda arbetar storskaligt och interdisciplinärt med sin konst. De har ett starkt personligt bildspråk som bygger på upprepningar av en mångfald material i flera tekniker. Gestaltningarna väver ofta samman historiska skeenden med samtiden där frågor som identitet, maktordning och hur konflikter påverkar våra vardagsliv undersöks och blir till en spännande och dynamisk bildvärld.