2019 sön 24 mar
17.00
Bild - Hymns to the Virgin

Hymns to the Virgin

Musik till den Heliga Jungfrun genom tiderna.

Oppmanna Vokalensemble. Ute Goedecke, musikalisk ledare Maria muôter - Guds moder - Mater Dei - den Heliga Jungfrun - har genom alla tider varit föremål för bön och beundran, för tillbedjan och lovsång. Hon ansågs kunna rädda människor i nöd, förmedla djupa böner vidare upp till Gud själv, och hjälpa till med de världsliga bekymren. Särskilt kvinnorna vände sig gärna till Maria i svåra tider och stunder. Josquin Desprez i Flandern på 1400-talet, William Byrd i 1500-talets England, Hans-Leo Hassler i 1600-talets Tyskland, och i nyare tid såväl Benjamin Britten som Francis Poulenc- alla dessa tonsättare har velat besjunga Maria i skimrande sköna klanger och konstfulla kompositioner. Lägg därtill ett antal anonyma lovsånger från 1200- & 1300- talen, några traditionella visor i folkton, samt ett alldeles nyskrivet verk av Nils Erikson, som själv bidrar med sin stämma i ensemblen - då får man en mångfacetterad och meditativ musikstund, en tidsresa från medeltiden till våra dagar - med Jungfru Maria i centrum.

Pris

Fri entré!

Arrangör

Svenska kyrkan Kristianstad
E-post: kristianstads.pastorat@svenskakyrkan.se
Tel: 044-7806400