2018 fre 19 okt
23.00
Bild - Kulturdagar Heliga trefaldighet

Kulturdagar Heliga trefaldighet

Completorium - bön vid dagens slut Gregoriansk sång med Chanta Christiansta

Människor har i alla tider vårdat sin Gudsrelation och sitt böneliv. Inom judendom och islam ber man på bestämda tider. Den kristna kyrkan över hela världen tog med sig vanan, Tidegärden, och utökade den med ytterligare bönetider, med anknytning till Jesu lidande, död och uppståndelse. Completorium är dagens sista bön (komplett = fullgjort) och innehåller psaltarpsalmer, nytestamentliga sånger och böner. De sjungs oftast växelvis på enkla, recitativiska melodier. Efter några års bedjande kan man texterna utantill och kan vila i hjärtats bön och hela skapelsens lovsång. Genom ”Kulturdagar i Heliga Trefaldighet” vill vi lyfta fram den högkvalitativa kyrkomusiken, genom att under två dagar erbjuda konserter med varierat innehåll, väl anpassat för vårt unika kyrkorum. Det vokala, dvs den mänskliga rösten, står som så ofta i centrum genom körmusik från olika epoker. Fri entré till alla konserter.

Pris

Fri entré!

Arrangör

Svenska kyrkan Kristianstad
E-post: kristianstads.pastorat@svenskakyrkan.se
Tel: 044-7806400