2018 fre 19 okt
12.00
Bild - Kulturdagar Heliga Trefaldighet

Kulturdagar Heliga Trefaldighet

Lunchkonsert Presentation av orgelprojektet

Kulturdagarna inleds med en presentation av det unika orgelprojektet som har tagit fart i vår församling. Kyrkans orgel, ursprungligen byggd av Johann Lorentz d.ä. 1631, har varit föremål för en genomgripande förstudie under året. En rad experter har gjort studier av originalfasad med originalfasadpipor. Expertgruppen kommer att presentera resultatet efter en inledande konsert med Ensemble Mare Balticum, den nystartade Lorentzensemblen samt organisterna Johannes Landgren och Lukas Arvidsson. Genom ”Kulturdagar i Heliga Trefaldighet” vill vi lyfta fram den högkvalitativa kyrkomusiken, genom att under två dagar erbjuda konserter med varierat innehåll, väl anpassat för vårt unika kyrkorum. Det vokala, dvs den mänskliga rösten, står som så ofta i centrum genom körmusik från olika epoker. Fri entré till alla konserter.

Pris

Fri entré!

Arrangör

Svenska kyrkan Kristianstad
E-post: kristianstads.pastorat@svenskakyrkan.se
Tel: 044-7806400