2018 tis 18 dec
12.00
Bild - Lunchvisning: Man and Biosphere – Prekära situationer

Lunchvisning: Man and Biosphere – Prekära situationer

Följ med konsthallens personal på en guidad visning av Man and Biosphere – Prekära situationer

Vad händer när våren tystnar, vattnet stiger och jorden sjunker?

Man and Biosphere- prekära situationer, utgår från platsen: Kristianstads Vattenrike som delvis är beläget under havsnivå, med Sveriges lägsta markpunkt, och handlar om den komplexitet vi står inför i förhållande till klimatförändringarna.

I Sverige är vi ännu relativt förskonade från effekterna av ett förändrat klimat och det kan vara svårt att ta till sig vad som sker globalt. Kristianstads blev en gång placerat i det våtmarkstäta området på grund av försvarsstrategiska skäl, men idag innebär läget istället en utsatthet i samband med extremväder, vilket kommer att förstärkas ytterligare i och med/genom pågående klimatförändringar.

Genom att följa med kunnig personal på en visning kan du få helt nya insikter i utställningen och konstverken.

Pris

Fri entré