2018 ons 19 sep
12.15
Bild - Modeller och noveller - ett samtal om klimatförändringarnas berättelser

Modeller och noveller - ett samtal om klimatförändringarnas berättelser

Ett samtal om klimatförändringens berättelser. Man kan på olika sätt berätta om hur en klimatförändrad värld kommer att se ut och hur det är att leva i den. I samtalet ‘modeller och noveller’ möts två olika sorters berättelser.

Avancerade datormodeller kan på ett övergripande plan berätta om t.ex. växtlighet, djurliv, temperatur, nederbörd och torka på olika platser i världen. I romanens form kan dessa platser bli levande och genom fiktionens och fantasins kraft kan vi få uppleva och lära känna dessa platser och de människoöden som lever sina liv där.

Samtal mellan Johannes Stripple, docent i statsvetenskap, Alexandra Nikoleris, doktorand i Miljö och energisystem, Paul Miller, Universitetslektor i Naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet.