2019 lör 29 Jun
10.00
Bild - 25 år sedan P6 lades ned

25 år sedan P6 lades ned

Uppmärksammande av att det är 25 år sedan P6 lades ned lördagen 29/6 10.00-13.00

25 år sedan Norra Skånska Regementet (P6) lades ned och Wendes Artilleriregemente (A3) flyttade från Kristianstad
Vi uppmärksammar detta lördagen den 29 juni 2019 kl. 10.00 – 13.00 på Stora Torg i Kristianstad

Program:
Materielutställningar på Stora Torg
Äldre och moderna militära fordon
Granatkastargrupp ur 49. Hemvärnsbataljonen
Motorcyklar från Blue Beret MC (en förening för Utlandsveteraner)
Bokförsäljning
Fanvakt ur 49. Hemvärnsbataljonen
Kl 11.00 – 14.00 Regionmuseet Kristianstad, Fotoutställning och filmvisning
Kl 11.15 Musikmarsch av Hemvärnets Musikkår Kristianstad. Avmarsch från Södertorg, via Lilla Torg till Stora Torg
Kl 11.45 Musik av Hemvärnets Musikkår Kristianstad, Stora Torg
Kl 12.00 Tal av fd. ÖB general Sverker Göranson
Kl 12.10 Konsert av Hemvärnets Musikkår Kristianstad

Arrangör: Kamratföreningen Norra Skåningar

Övriga medverkande: Södra skånska regementet (P7), 49. Hemvärnbataljonen, Hemvärnets Musikkår Kristianstad, Wendistföreningen, Wendes Militärhistoriska Förening (WMF), Frivilliga Automobil Kåren (FAK). Regionmuseet, Blue Beret MC (BBMC)

Ålder

Ingen

Pris

Gratis

Arrangör

Kamratföreningen Norra Skåningar
E-post: jan_appelqvist@hotmail.com
Tel: 044-24 38 40