2019 tis 26 Nov
18.00
Bild - Barn beter sig bra, om de kan...

Barn beter sig bra, om de kan...

Vad det är som får barn att tjata, krångla & bråka?

Barn gör så gott de kan, beteenden beror oftast inte på bristande motivation, utan på att barnet inte har förmågan som behövs. Vi ska inte föra ett kring mot symtomen; barnet bråkar, tjatar och klänger osv. utan börja med försöka förstå och därefter hitta sätt att hantera det som händer. Föreläsningen bygger på modern utvecklingspsykologi som förmedlas på ett lättförståeligt och användbart sätt för att ge föräldrar och personal som arbetar med barn möjlighet att hitta långsiktiga lösningar - en positiv förändring för barnet, familjen och barngruppen. För vem? Alla slags föräldrar som vill lära sig mer och vuxna som möter barn i sitt arbetsliv. Om Eva-Lena som föreläser kan du hitta mer info på: http://www.evalenalarsdotter.se Förskollärare med Magisterexamen i Barn- och Ungdomsvetenskap. Ett års distansutbildning med fördjupning inom anknytning, separationsbaserade symtom och mognadsprocesserna genom Dr Gordon Neufeld, Kanadas främste barn- och ungdomspsykolog med ett utvecklingsvetenskapligt perspektiv. Den här föreläsningen har blivit utsåld nästan överallt under 2018 -19 ex så har 118 personer i Linköping, 318 st i Luleå och 504 st sett föreläsningen i Falun. Respons: ”3 timmar som bara försvann! Tack för att jag fick lyssna. Härligt med din humor och din kunskap.” Annika, Halmstad "Tycker du var jättebra och engagerad. Framförandet var så fullt av positiv energi att timmarna gick fort. Praktiskt och tydliga exempel varvat med teori. Det var toppen.Jag tar med mig förståelse för att motståndsviljan finns och påverkar. Nyfiken också, för jag känner igen beteendet från mig själv." Henrik, Hudiksvall ”Fantastisk föreläsning. Många aha-upplevelser. Jag tar med mig massor både till hemmet och på arbetet. Du är toppen.” Tiina, förskola, Eskilstuna ”Fantastiskt bra föreläsning! Bra och medryckande. Jag känner mig full av insikter, bekräftelse och nya lärdomar.” Marianne, Norrköping

Pris

200 - 300 kr

Arrangör

Eva-Lena Larsdotter och ABF
E-post: evalenalarsdotter@icloud.com
Tel: 0705098783