2019 lör 16 Nov
19.00
Bild - Concerto Copenhagen

Concerto Copenhagen

OM KONSERTEN
I sina så kallade ”dialogus kantater”, här representerat av ”Selig ist der Mann” - BWV 57, anammade Bach ett för honom ovanligt format: kammaroperan. Dialogen mellan Jesus och själen är ett direkt samtal mellan kontrahenterna utan externa berättare, ett koncept som i mycket stor omfattning liknar samtidens operakomponerande, och man drar gärna slutsatsen att det är därifrån Bach har fått sin inspiration. Liksom i operavärlden bjuds publiken på skiftande stämningslägen där uttrycken spänner från djupaste vemod till himmelsk lycka.

I Kaffekantaten närmar sig Bach operabegreppet från ett annat håll. Här får vi stifta bekantskap med Bach humoristen, i en kantat med rent ”buffamässiga” förtecken. Men det osedvanliga lättsinnet till trots, kvarstår Bachs kompositoriska djup och raffinemang - det är helt enkelt oemotståndlig musikdramatik.

PROGRAM
Kantate BWV 57, Selig ist der Mann
Orkestersuite IV
— — —
Sinfonia till kantate BWV 209, Non sa che sia dolore
Kaffekantaten, BWV 211, Schweigt stille, plaudert nicht

MEDVERKANDE
Eline Soelmark – sopran
Jakob Bloch Jespersen – bas
Lars Ulrik Mortensen – musikalsk ledelse
Concerto Copenhagen