2019 Tue 09 Apr
18.30
Bild - Främja skolnärvaro

Främja skolnärvaro

Eva Elg, specialpedagog, har 25 års erfarenhet av aktivt arbete med elever i problematisk skolfrånvaro.

Eva har under åren mött många familjer och ungdomar som hamnat utanför undervisningen och stannat hemma från skolan. Eva berättar deras historia, orsaker till frånvaron, vägen tillbaka och det nödvändiga förebyggande arbetet för att våra ungdomar aldrig ska behöva hamna i utanförskap.

Pris

Entré: 100 kr. Medlemmar och ungdomar under 25 år fri entré

Arrangör

Sankt Lukas Kristianstad
E-post: kristianstad@sanktlukas.se
Tel: 044 10 21 60