2021 sön 11 apr
07.00
Bild - Vårfåglar

Vårfåglar

Fågelläten och okända stigar.

Vi
träffas kl. 07.00 vid Kjugekull P. Fågelkännare Ulf Sjölin, Kjuge, vägleder oss
bland fågelläten och okända stigar. Tag med egen kikare och lite fika. Ca 2,5
tim. Kontaktperson Lisbet Roth 070-826 96 71

Arrangör

Friluftsfrämjandet, Kristianstad
E-post: kristianstad@friluftsframjandet.se
Tel: Lisbet Roth 070-826 96 71