2020 tis 04 Feb
19.00
Bild - Doc Lounge: The Cave

Doc Lounge: The Cave

Oscarnominerade Feras Fayyad (“Last Men in Aleppo”) ger en orubblig historia om det syriska kriget med sin kraftfulla nya dokumentär, The Cave. För civila under belägring ligger allt hopp och säkerhet under jord i det underjordiska sjukhuset, känt som the Cave, där barnläkare och läkare Dr. Amani Ballour och hennes kollegor Samaher och Dr. Alaa har hävdat sin rätt att arbeta som jämställda tillsammans med sina manliga kollegor och utför sitt arbete på ett sätt som skulle vara otänkbart i den förtryckande patriarkala kulturen som finns ovan mark. Under tiden vi följer kvinnorna när de kämpar med dagliga bombattacker, brist på förnödenheter och det ständigt närvarande hotet om kemiska attacker, målar the Cave ett rörande porträtt av mod, motståndskraft och kvinnlig solidaritet.


Oscar nominee Feras Fayyad (“Last Men in Aleppo”) delivers an unflinching story of the Syrian war with his powerful new documentary, The Cave. For besieged civilians, hope and safety lie underground inside the subterranean hospital known as the Cave, where pediatrician and managing physician Dr. Amani Ballour and her colleagues Samaher and Dr. Alaa have claimed their right to work as equals alongside their male counterparts, doing their jobs in a way that would be unthinkable in the oppressively patriarchal culture that exists above. Following the women as they contend with daily bombardments, chronic supply shortages and the ever-present threat of chemical attacks, The Cave paints a stirring portrait of courage, resilience and female solidarity.

The Screening of The cave is in partnership with Aktarr. 
Aktarr is one of Sweden’s the biggest and fastest growing new site in Arabic.
https://about.aktarr.se/