2019 lör 18 Maj
11.00
Bild - Internationella museidagen

Internationella museidagen

Med politisk debatt och olika nedslag i verksamheten tar vi er med bakom kulisserna på museet.

Kl 11–11.30 Vad har EU givit oss?

Föredrag med museichef Anna Hansen, som berättar om hur Regionmuseet arbetar aktivt med samarbeten i Norden och inom EU.

Kl 11, 13 och 15 Upptäcktsfärd i magasinet

Regionmuseet har hundratusentals föremål i sina samlingar. Tillsammans med intendent Nina Ekberg hittar vi leksaker, kläder, kanoner – och fler hattar än du någonsin sett på en och samma gång! För barn 6–12 år.

Max 7 barn per visning, endast 1 medföljande förälder per barn. Biljetter hämtas i museets reception. Magasinet är tyvärr inte tillgänglighetsanpassat.

Kl 11.30–12 Höganäsklinker, lera och ett ”Manhattan” under jord

Föredrag med byggnadsantikvarie Helene Stalin Åkesson. Höganäsklinker, Sydney Operahouse och snart ett datorspelsäventyr – följ med på en exposé där vi rör oss både ovan och under jord.

Kl 13–13.50 Bevara hus? Både ja och nej!

Föredrag med Helene Stalin Åkesson. En byggnadsantikvarie lyfter olika kulturvärden, kopplar dem till en nutida men också framtida användning och ger råd om materialval och metoder. Enkelt beskrivet får vi byggnader från olika tidsepoker att mötas!

Kl 13–15 Naturbingo

Att spela naturbingo är ett enkelt sätt att uppleva och komma nära naturen. Oftast behövs det flera par ögon och öron för att uppfatta allt i vår natur, så samarbeta gärna med andra!

Kl 13–16 Läsa och skriva gammaldags skrivstil

Vi berättar om handstilar och handskrift från 1500-talet till nutid. Prova på att skriva som förr i tiden, med bläck och penna, och testa olika typer av skrivstilar. Besökaren får även prova på att läsa exempel av äldre handskrifter från vårt arkiv.

Kl 14–15 Kultur! Demokrati! Debatt!

Regionmuseet uppmärksammar Internationella museidagen med en paneldebatt om demokrati och kultur, under ledning av journalist Linda Evereus. Alla politiska partier som är representerade i Kristianstads politik är inbjudna.

Kl 15.30–16 Stenmurar - ett hyreshus med många invånare

Föredrag med biolog Åsa Jakobsson. Stenmurar är viktiga för många andra arter än människan. Om du är nyfiken på hur och varför så är du välkommen att lyssna på en av museets biologer.