2020 tor 12 Mar
12.15
Bild - Nyfiken på

Nyfiken på "Att framgångsrikt utveckla innovationer inom demensvården - erfarenheter från samverkansprojektet DIDEC"

Organisationer som erbjuder demensvård är i stort behov av innovativa lösningar som underlättar de anställdas arbete såväl som förbättrar livssituationen för personer med demens. Samtidigt är det svårt att utveckla innovationer inom demensvården bl a eftersom det förutsätter ett samarbete mellan en rad aktörer med olika kompetenser, roller och intressen. I den här föreläsningen får vi ta del av erfarenheter från det pågående samverkansprojektet DIDEC (Digital Innovation for DEmentia Care); ett projekt som i många avseende kan ses som framgångsrikt trots många utmaningar. Framförallt diskuteras frågan: Hur kan styrning, ledning och kommunikation övervinna motsättningar, motstånd och organisatoriska hinder?

Daniela Argento är biträdande professor i företagsekonomi vid Fakulteten för ekonomi på Högskolan Kristianstad. Hon undervisar i redovisning och verksamhetsstyrning samt är ansvarig för inriktningen Redovisning och Revision på Ekonomprogrammet vid Fakulteten för ekonomi. Daniela forskar kring frågor som berör styrning och effektivitet inom offentlig verksamhet, införandet av “smart city”-strategier, organisationsförändringar samt företags fokus på och redovisning av hållbarhetsarbete. Hon är koordinator för forskningsmiljön GRIP (Governance, Regulation, Internationalization and Performance) vid Fakulteten för ekonomi. Hon har ett stort internationellt forskarnätverk och samarbetar med forskarkollegor i flera pågående forskningsprojekt.

Frida Beijer Brondén arbetar som utvecklingsstrateg i Perstorps kommun och projektleder innovationsprojektet Testbädd DIDEC – Digital Innovation for Dementia Care. I projektet utgår man helt ifrån vilka behov som finns inom demensvården, och utvecklar tekniken därefter. Projektet bygger på ett nära och tillitsbaserat samarbete mellan kommun, näringsliv och forskning, där de största framgångsfaktorerna stavas flexibilitet, engagemang, målmedvetenhet och viljan från alla involverade till att förbättra vården för individer med en demenssjukdom.

Eva Lövstål är universitetslektor i industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola. Som tidigare medarbetare vid Högskolan Kristianstad har hon flera pågående samarbeten med kollegor vid Högskolan Kristianstad, bl a inom ramen för forskningsmiljön GRIP. Eva undervisar i verksamhetsstyrning, ledning och organisation samt i entreprenörskap och innovation. Hennes forskning handlar framförallt om styrning och ledning i innovativa miljöer. Hon intresserar sig speciellt för balansgången och motsättningen mellan att styra och kontrollera medarbetare å ena sidan samt att skapa frihet och utrymme å andra sidan.

Fri entré!