2020 tor 23 Apr
12.15
Bild - Nyfiken på  ”Verksamhetskap – något annat än ledarskap”

Nyfiken på ”Verksamhetskap – något annat än ledarskap”

Vi vill introducera ett begrepp. Vi vill ställa det mot andra teoretiska begrepp och mot våra och andras praktiska erfarenheter. Begreppet är verksamhetskap. Skulle det vara möjligt att prata om verksamhetskap istället för ledarskap och medarbetarskap? Vilka konsekvenser skulle det kunna få? Under flera decennier har vi bedrivet arbetslivsforskning och utvecklingsarbete inom både privat och offentlig sektor. Ett stort hinder, som vi gång på gång har sprungit på, för att verkligen utveckla verksamheter har varit ett ensidigt fokus på roller och ett envist undvikande av att samtala kring uppdraget. Begrepp som ledarskap och medarbetarskap har en betydande begränsning i en konkret och komplex praktik, då de riktar blicken mot roll, formell organisation och hierarki. Att i verksamheter börja i ledarskapet med syfte att lösa något eller få något gjort, grumlar bilden av det gemensamma uppdraget. Vårt sätt att använda oss av verksamhetskap har istället intentionen att placera det tänkta uppdraget i centrum. Det är kring uppdraget som verksamheten bör formera sig, det är genom dialog och bildutbyte som organisationen växer fram. Det är genom nyfikenhet och handling som verksamheten utvecklas.

Ulf Ericsson är biträdande professor i arbetsvetenskap vid Fakulteten för ekonomi på Högskolan Kristianstad och forskar inom fältet individ, arbete och organisation med fokus på sociala processer och arbetsrelaterad hälsa och ohälsa. Han undervisar på personal- och arbetslivsprogrammet på Högskolan Kristianstad.

Pär Pettersson är lektor i arbetsvetenskap vid Fakulteten för ekonomi på Högskolan Kristianstad och forskar inom fälten organisering och ledning, stress, återhämtning och välbefinnande. Han undervisar på personal- och arbetslivsprogrammet på högskolan Kristianstad. Pär har också ett stort idrottsintresse och har under många år varit psykologisk tränare inom svensk ishockey. Både för klubblag i SHL och svenska landslaget, Tre kronor.