2021 28 feb
10.00

Omväxlande vintervandring i Bockebodaområdet

i Bockebodaområdet med start kl 10.00 vid torpet i Bockeboda.


Tre sträckor att välja mellan: ca 6 km
med en fikapaus, ca 15 km och ca 22 km med två fikapauser. Kontakta gärna Kerstin Andersson tfn 0708-32 47 50 om
du vill delta. 
Arrangör

Friluftsfrämjandet, Kristianstad
E-post: kristianstad@friluftsframjandet.se
Tel: Kerstin Andersson 0708-32 47 50