2019 mån 27 Maj
19.00
Bild - Vågen - en installation på Hesslegatan

Vågen - en installation på Hesslegatan

Vågen- En hommage till Vattenriket En installation av tyg, ljud och ljus på Hesslegatan

Vågen- En hommage till Vattenriket En installation av tyg, ljud och ljus. Ett vackert namn med konnotationer till vår uppväxt vid vattnet. Minnen till lek och gemenskap samt närhet till naturen. Vårt underbara vatten som även utgör ett hot, när vågorna blir för stora, regnmängden ökar och översvämmar våra bäckar och åar. När halter i jorden sprider sig med vattnets flöde och ger förödande konsekvenser för vårt unika mikroklimat. När vår bebyggelse blir hotat av den ökande vattenmängden. Med denna vatteninstallation av tyger, ljud och ljus, vill jag påvisa hur det stillsamma lugna oskyldiga vattnet snabbt kan förvandlas till något hotfullt. När vinden sliter och drar i tygerna likt klimatet med vattnet. Ljuset och ljudet förstärker installationen. Installationen har vernissage fredagen den 24 maj kl: 19.00 - och vara kvar likt badbollarna “Röda molnet” under hela sommaren och så länge naturen tillåter. SPACE BY JEANETTE Jeanette Gostomski www.spacebyejeanette.se för Handelsstaden Kristianstad och Kristianstad kommun och alla som passerar förbi

Pris

Handelsstaden och kommunen bjuder

Arrangör

Jeanette Gostomski
E-post: jeanette@spacebyjeanette.se
Tel: 0725530035