2019 sön 14 Apr
07.00
Bild - Vårfåglar på Kjugekull

Vårfåglar på Kjugekull

Vi träffas kl. 07.00 på Kjugekull P. Fågelkännare Ulf Sjölin, Kjuge, vägleder oss bland fågelläten och okända
stigar. Tag med lite fika. Ca 2 tim. Kontaktperson Lisbet Roth 070-826 96 71.

Arrangör

Friluftsfrämjandet