2019 tis 19 Nov
19.00
Bild - Världsdramatiken runt

Världsdramatiken runt

90 minuters dramatisk kanon

Vissa verk inom kulturhistorien har kommit att spela en mer avgörande roll än andra. Det är verk som har påverkat sin samtid eller eftervärlden. Här presenteras ett urval av de klassiska texterna, baserat på maktstrukturer mellan man och kvinna. Maktkampen går som en
röd tråd genom dramatiken. Dessa texter spelas idag över hela världen. Medverkande: Paula Ternström och Thomas Hedengran

Pris

Prisklass 1: 200 kr, prisklass 2: 140 kr, prisklass 3: 100 kr. Ungdom/student: halva priset Medlem t.o.m. 25 a?r: 50 kr valfri plats

Arrangör

Kristianstads teaterförening. Produktion: Paula Ternström Utveckling