2020 tor 13 Feb
12.15
Bild - Nyfiken på

Nyfiken på "Personlig assistans - En arbetsrättslig limbo (om vad som händer i skärningspunkten mellan arbetsmiljörätt och socialrätt)"

Arbetsvillkoren, vid arbetet som utförs i annans hem i form av personlig assistans och hemtjänst, är i princip helt olika i förhållande till arbeten som utförs utanför ett hem. Medan arbetsmiljörätten har fokus på arbetstagares hälsa har socialrätten sin i utgångspunkt brukarens rätt till omsorg och/ assistans, samt rätt till självbestämmande och integritet. Det finns i princip ingen lösning på vilket området som ska ges företräde framför det andra. Konflikten kan beskrivas som ett rättsligt dilemma. Hur ska brukare och personliga assistenter kunna mötas när den enas hem är den andres arbetsplats, utan att den enas rättigheter kränker den andres och vad betyder det att det är arbetsgivare som är ansvariga för arbetsmiljön och de anställdas hälsa och att arbetsgivare är skyldiga att vidta alla åtgärder för att ”förebygga att arbetstagarens utsätt för ohälsa eller olycksfall” på arbetsplatser, där arbetsgivare nästan aldrig sätter sin fot. Eva Schömer är professor i rättsvetenskap vid Högskolan Kristianstad. Hon är jurist med särskilt intresse för arbetslivsfrågor. Hon har bl.a. studerat hur det kommer sig att vissa lagar (regler) efterföljs och andra inte. Varför diskriminering av människor fortsätter trots att det är förbjudet och hur det kommer sig att det är så svårt att få rätt vid diskrimineringstvister i arbetslivet. Hennes undervisning rör sig från arbetsrätt (regler omkring arbetslivet), till rättssociologi (vad som händer när reglerna möter människor i samhället) och genusvetenskap (forskning om vilka betydelser kön och genus – kvinnligt och manligt – spelar för människors liv och livsvillkor).

Fri entré!