2019 sön 03 Mar - sön 05 Maj
11.00
Bild - Vi & Dom

Vi & Dom

Det kan vara romer, homosexuella eller personer med annan etnisk bakgrund. Hat, rädsla eller fördomar ligger bakom. Sådana brott kallas hatbrott.

I utställningen möts besökaren av berättelser från personer som har blivit utsatta för hatbrott, för att därefter själva få möta hatet.

Varför drabbar hatbrott hårdare? Varför anmäls inte fler hatbrott? Vad gör polisen? Vad kan du göra? Detta är några av de frågor vi vill diskutera i utställningen.

Polismuseet har skapat en utställning och ett pedagogiskt program som höjer medvetenheten kring hatbrott. En utställning som ger flera perspektiv på hatbrott och som ställer besökaren och dennes erfarenheter i fokus.

VI & DOM – en utställning om hatbrott har ungdomar som målgrupp men också som en viktig del i arbetet med att skapa utställningen. I ett samarbete med bland annat Xenter Botkyrka och Design Lab Skärholmen har ungdomar varit med i gestaltningsprocessen och de har skapat verk i utställningen.

Alla kan vi göra något
Förutom att få en insikt i hatbrottets konsekvenser så vill vi även minska acceptansen för hatbrott och få besökarna att känna att de kan göra något.
Att anmäla hatbrott, att tydligt visa att det inte är ok och att våga uppmärksamma och hjälpa andra.

Pris

Fri entré!